Myanmar - AUF

Myanmar

Etter mer enn 50 år med militærstyre lever store deler av befolkningen i Myanmar i fattigdom. Landet behandler også en rekke minoriteter dårlig. Rohingyaene er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter. De nektes statsborgerskap i Myanmar, utsettes ofte for tvangsarbeid, har ikke rett til å eie land og har begrensede rettigheter på mange andre områder, og krisen eskalerte gjennom 2017 og 2018 med drap, brenning av rohingyalandsbyer og vold.

For å støtte de demokratiske kreftene i Myanmar mener AUF at Norge må:

  • Ta opp behandlingen av rohyingafolket med myndighetene i Myanmar
  • Kreve at journalister som sitter fengslet i Myanmar slippes fri
  • Støtte demokratiske krefter frem mot valget i 2020
  • Sende valgobservatører i 2020
  • Gi bistand til rohingyaleirene som er etablert i og rundt Myanmar
Bli medlem i AUF