Monarki

AUF er prinsipielt imot monarkiet som styreform, og meiner at det er ei udemokratisk statsform. AUF er imot at makt og posisjonar skal gå i arv men ønskjer ikkje å aktivt fremje ei avskaffing av monarkiet i næraste framtid. Det norske kongehuset fungerar godt som førebilete og representantar for norske interesser. AUF meiner monarkiet som statsform vil utspele si rolle.