Mobbing

AUF aksepterer ikke mobbing i skolen. I dag er mobbing, rasisme og seksuell trakassering dessverre en del av skolehverdagen for mange – og det må aldri bagatelliseres. AUF mener at den viktigste nøkkelen til å bekjempe dette problemet, er en proaktiv skoleledelse og trygge og oppmerksomme lærere. AUF vil at alle skoler skal lage handlingsplan mot mobbing, rasisme og seksuell trakassering. AUF vil ha flere miljøarbeidere inn i skolen, for å avlaste lærere og gi bedre rom for utenomfaglige aktiviteter. AUF mener at det må bli satt mer fokus på mobbing i fagplanene for samfunnsfag og religion, livssyn og etikk for å bevisstgjøre elever om konsekvensene a mobbing og hvordan mobbing kan forebygges.

AUF vil at skoleeier årlig skal gjennomføre en kontroll for å kartlegge det psykososiale læringsmiljøet på skolen og blant elevene. Ved å gjøre dette vil det være lettere for skoleeier å sette i gang konkrete tiltak for å forbedre det psykososiale miljøet på skolen. Skolene plikter å løse problemer med mobbing lokalt, men dersom det har gått så langt at noen må flyttes er det den som blir utsatt for mobbing som skal ihensyntas.