Mineralnæringen

Norge er et land rikt på ressurser, og en av de råvaresektorene som er spådd mest vekst i årene som kommer er mineralnæringen. AUF mener mineralnæring skal være eid av fellesskapet, i tråd med de gjeldende prinsipper når det kommer til norske naturressurser. AUF mener at man må innføre en hjemfallsrett tilsvarende de retningslinjene som gjelder vannkraften.

 

Mineralnæringen må i likhet med alle andre næringssektorer ta klimaansvar. AUF vil innføre grunnrenteskatt i næringen, som sikrer lokal vekst og forankring. Det er spesielt viktig at deponering av avfall fra mineralutvinning blir håndtert på en ansvarlig måte. AUF vil forby sjø- og fjorddeponering da dette truer artsmangfoldet i de aktuelle områdene.

 

AUF ser potensialet for videre norsk mineralutvinning, også på norsk sokkel. AUF ønsker å opprette et nasjonalt mineralselskap på lik linje med Statoil, som skal ha sokkel. Disse mineralene har alene en forventet verdi på opp mot ett tusen milliarder kroner, og vil være en viktig inntektskilde for å finansiere fremtidens velferd.

 

AUF vil:

  • innføre hjemfallsrett for mineralnæringen.
  • innføre grunnrenteskatt.
  • forby sjø- og fjorddeponering av avfall fra gruvedrift