Midlertidige ansettelser

Midlertidige ansettelser er et virkemiddel arbeidsgivere bruker for å sikre seg en fleksibel arbeidsstokk. Denne fleksibiliteten kommer ikke arbeidstakerne til gode. Dersom man er midlertidig ansatt forsvinner rettigheter man ville hatt som fast ansatt. Spesielt for unge i etableringsfasen er det ugunstig da man mister forutsigbarhet og muligheten for å ta opp lån. AUF mener faste ansettelser skal være hovedregelen og bruk av midlertidighet skal begrenses. Midlertidige stillinger fører ikke til flere arbeidsplasser, men kun til at flere mennesker jobber midlertidig.

Utfordringen ligger i de verktøyene fagbevegelsen og arbeidstakere har til å bekjempe midlertidig ansettelse med. I dag må enkeltpersoner selv gå til søksmål dersom de er ulovlig midlertidig ansatt. Dette er ikke enkelt dersom man kun har kontrakt ut måneden og håper på en ny, eller dersom man går på en uforutsigbar ekstrahjelpskontrakt der man blir kontaktet fra dag til dag.

For å få bukt med ulovlig midlertidig ansettelse mener AUF at det bør innføres kollektiv søksmålsrett. Kollektiv søksmålsrett er et viktig tiltak for å motvirke sosial dumping og sikre likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidstakere.

Vi tror på et arbeidsliv hvor politikere skal regulere og styre for å motvirke de dårlige og styrke de gode tendensene. Et mer kompleks og mangfoldig arbeidsliv fører til at de lover og avtaler som har blitt opprettet i det norske arbeidslivet blir svekket. Selv i bedrifter hvor det er et fast behov for ansatte så bruker man i stedet ringevikarer, bemanningsbyrå eller midlertidig ansettelser. AUF mener vi må styrke arbeidsmiljøloven, og sørge for et arbeidsliv hvor noen uærlige arbeidsgivere ikke kan omgå loven på grunn av utdaterte lovverk og definisjoner.

AUF vil:

  • At faste ansettelser fortsatt skal være hovedregelen i arbeidslivet
  • Definere tydeligere i arbeidsmiljøloven hva fast ansettelse betyr
  • Innføre kollektiv søksmålsrett for å stanse ulovlig bruk av vikarer og midlertidige ansatte
  • Begrense statens adgang til midlertidige ansettelser gjennom en innskjerping av tjenestemannsloven
  • Arbeide for at alle som er ansatte i bemanningsselskaper skal omfattes av garantilønn mellom oppdrag
  • At alle ansatte i bemanningsbyrå skal vikariere for en konkret ansatt ved innleie, og skal ikke ha lavere lønn enn den ansatte
  • Forbud mot innleie skal være hovedregelen, innleie skal kun være tillatt der partene avtaler det
  • At NAV ikke skal benytte seg av bemanningsbyråer og vikarbyråer til arbeidsrettede tiltak
  • Sikre at ansatte får lønn mellom oppdrag ved å forby nulltimerskontrakter og faste ansettelser uten garantilønn