Menneskerettigheter og demokrati

AUF vil ha en verden der menneskerettigheter og internasjonale avtaler står sterkt. Uavhengig av hvor man er født, hvilken religion som praktiseres, hvilke tradisjoner og kulturer man er en del av, skal man ha de samme grunnleggende rettighetene. Slik skaper vi en ny og rettferdig verden.

 

AUF mener menneskerettigheter og demokrati er grunnleggende faktorer for et rettferdig samfunn. Dessverre avhenger muligheten for et liv i frihet og borgerretter av hvor i verden man er født. AUF mener vi må få til en omfattende omfordeling av økonomiske ressurser og makt, og at en stor del av løsningen ligger i å fremme menneskerettigheter og demokratiutvikling.

 

Maktmisbruk, ekstrem fattigdom, mangel på helsetilbud, utdanning og ytringsfrihet er alle eksempler på brudd på menneskerettighetene. AUF mener det er positivt at stadig flere områder blir rettighetsbasert.

 

Norge har sluttet seg til ”Verdenserklæringen om menneskerettighetene” og den Europeiske menneskerettighetskommisjonen (EMK). Dermed har vi forpliktet oss til å arbeide for at erklæringen skal respekteres ikke bare i Norge, men også i resten av verden. Menneskerettigheter må alltid stå i hovedfokus i norsk utenrikspolitikk. Og AUF mener Norge må gå i bresjen for protester internasjonalt der menneskerettighetene blir brutt.

 

Sosiale menneskerettigheter er retten til mat, vann og arbeid. For AUF er sosiale rettigheter like viktige som sivile rettigheter.