Medier - AUF

Medier

Et variert medielandskap er en styrke for det norske demokratiet og for kulturlivet. Det er bra at det fines en rekke lokalaviser, regionaviser og flere nasjonale dagsaviser. AUF ønsker at pressen i størst mulig grad skal fokusere på sine hovedoppdrag; opplysning, informasjon og samfunnskritikk. Massiv kommersialisering og omlegging til journalistikk som utelukkende skal selge, vil ikke tjene pressens oppdrag.

 

AUF vil:

 

  • Beholde pressestøtten på et nivå som hindrer full kommersialisering av journalistikken og ivaretar avismangfoldet.
  • Gå aktivt inn for å beholde lokal- og regionaviser.
  • At nettaviser også skal kunne få pressestøtte.
  • At studentaviser og gratisaviser med de samme kriteriene som andre aviser kan søke om å få pressestøtte.
  • At NRK opprettholdes som en ikke-kommersiell og reklamefri statskanal gjennom tv-lisensen.
Bli medlem i AUF