Matsvinn - AUF

Matsvinn

Matavfall inneholder viktige næringsstoffer som kan bevares og brukes videre i kretsløpet. AUF mener at alt matavfall skal brukes videre slik at ikke viktige ressurser går tapt. Forskjellige løsninger passer til ulike deler av landet. I store byer kan maten brukes til biogass på busser, og på mindre steder kan det lages næringsrik jord.

AUF vil:

  • Stille krav om at alle kommuner skal gjenvinne matavfall
  • Gi støtte til prosjekter som finner hele næringskjeder for matavfall
  • Gi offentlig støtte til hjemmekompostering
  • Innføre en matkastelov for dagligvare- og restaurantbransjen
  • At man går sammen med aktørene i landbruket og fiskerinæringen om å finne løsninger for å få ned svinnet under innhøsting
Bli medlem i AUF