Makt mellom kjønn - AUF

Makt mellom kjønn

Fortsatt er det mange flere menn som innehar de største vervene i politikken. Kvinner utgjør halve befolkningen, og bør derfor utgjøre halve den utøvende makten. AUF vil ha mer konkrete tiltak for å oppnå lik maktfordeling mellom kvinner og menn i politikken.

AUF vil:

  • At det er minst 40 % av hvert kjønn på alle kommunevalglister, fylkesvalglister og stortingsvalglister.
  • At det er minst 40 av hvert kjønn på de forhåndskumulerte plassene på alle kommunevalglistene og fylkesvalglistene.
  • At byråd og fylkesråd må ha minst 40 % av hvert kjønn
Bli medlem i AUF