Luftforurensning - AUF

Luftforurensning

Luftforurensning utgjør en alvorlig trussel. I Europa i dag dør det flere mennesker på grunn av dårlig luft enn det hvert år dør i trafikken. Også i Norge er det flere byer som har dårlig, tidvis ulovlig dårlig, luftkvalitet. Bergen og Oslo har tidligere blitt dømt å ha for helseskadelig luft. Transport og industri er den viktigste årsaken til lokal luftforurensing. AUF mener norske storbyer må legge om hele transportpolitikken også av hensyn til den lokale lufta.

I mange av kystbyene er skipsaktivitet det en viktig årsak til dårlig luft. AUF vil pålegge norske havner å bygge landstrømanlegg, og gjøre det obligatorisk for skip å benytte seg av dette.

Bli medlem i AUF