Likestilling - AUF

Likestilling

Norge er enda ikke likestilt. Menn tjener mer og de har mer makt. Sånn kan vi ikke ha det i et rettferdig samfunn. Derfor vil AUF kjempe for at jenter skal få bedre lønn, mer makt i samfunnet og at alle skal bli vurdert etter den personen man er og ikke etter hvilket kjønn man har.

Gjennom historien har kvinner blitt undertrykt og underrepresentert. Selv om mye har bedret seg, så er fortsatt kvinner langt mer utsatt for urettferdig behandling enn menn. Voldtekt av kvinner blir brukt som våpen i krig, og mange kvinner mangler grunnleggende menneskerettigheter. 1,3 milliarder mennesker lever i absolutt fattigdom i verden, 70 % av disse er kvinner. Kvinner tjener bare en tiendel av all inntekt og eier kun 1 % av all eiendom, til tross for at det er nettopp kvinner som utfører to tredjedeler av alt arbeid i verden.

AUF mener alle mennesker er like mye verdt. For AUF er kvinnekamp mer enn likestilling, for oss er det kampen for menneskeverdet. Vi skal derfor stå fremst i den internasjonale kvinnekampen, for å sikre kvinner over hele verden de rettighetene de har krav på.

Bli medlem i AUF