Levende bygder

Regjeringa har vedtatt å fjerne boplikten fra og med 1. januar 2016. Resultatene kan være fatale og bety slutten for bygder landet over. Da åpnes det for at ressurssterke mennesker kan kjøpe opp småbruk og gårder, for å benytte som fritidseiendommer eller hytter. Da vil folk og familier som ønsker å bosette seg på bygda bli utkonkurrert. Får regjeringa det som de vil, kan svært mange bygder ende opp som hyttefelt. AUF advarer mot en slik utvikling, og vil kjempe for levende bygder over hele landet.

 

AUF vil:

  • at boplikten opprettholdes, samt at vi fortsetter det aktive arbeidet med desentralisering