Kurdistan

Kurderne er i dag den største folkegruppen i verden uten suveren stat. 30 millioner kurdere bor i de kurdiske områdene i Irak, Iran, Syria og Tyrkia.

25. september 2017 avholdte kurderne i Irak en folkeavstemning om uavhengighet. Oppslutningen var på rundt 76%, hvor 92,73% stemte for løsrivelse og selvstendighet. Irakiske myndigheter underkjente resultatet. AUF mener at Norge bør anerkjenne folkeavstemningen som en del av anerkjennelsesprosessen og kurdernes selvstendighetskamp.

AUF mener at Norge skal:

  • Jobbe for at Kurdistan får observatørstatus i FN
  • Ta en lederrolle og legge til rette for samtaler om kurdernes rettigheter med de berørte landene
  • Fordømme at den kurdiske befolkningen blir straffet for å utøve språk og kultur
  • Støtte de demokratiske kreftene i Kurdistan i arbeidet med etableringen av en selvstendig stat
  • Invitere til samtaler med Tyrkia om å fri politiske fanger
  • Anerkjenne den kurdiske folkeavstemningen fra 2017
  • Anerkjenne Kurdistan som en selvstendig stat