Kulturkort for unge

AUF mener at en av de største hindrene for barn og unge til å oppleve organisert kultur i dag er økonomi, funksjonsevne og bosted. AUF ønsker derfor å innføre et nasjonalt kulturkort for barn og unge under 20 år, lærlinger og studenter. Det vil gjøre kulturaktiviteter som utstillinger, kino, konserter og lignende billigere og mer tilgjengelig for ungdommer landet rundt. Et slikt kulturkort bør være enkelt å bruke og vil fungere som en informasjonskanal som gjør alle former for kultur mer tilgjengelig for barn og unge.

AUF vil:

  • Innføre et nasjonalt kulturkort for barn og unge under 20 år, lærlinger og studenter.