Kullkraft

Kull er en av de verste fossile energikildene vi har. I dag utgjør kullkraftverk 37% av verdens totale elektrisitetsproduksjon, og står for en stor andel av klimagassutslippene. I tillegg til massive klimagassutslipp er utslippene også skadelige for fisk og dyr som blir forgiftet. AUF er derfor i mot kullgruvedrift på norsk jord, og mener at global kullkraft skal utfases gjennom et internasjonalt forbud.

AUF vil:

  • Arbeide for et internasjonalt forbud mot kullkraft
  • Trekke statens pensjonsfond utland ut av selskaper som driver med kull, olje, gass og skiferolje