Kontantstøtte

En liten andel av befolkningen benytter seg i dag av muligheten til å ta ut kontantstøtte, i stedet for å ha barnet i barnehagen. AUF mener kontantstøtten er inkluderingshemmende, da kontantstøtten brukes mest av kvinner, og særlig minoritetskvinner. AUF mener at alle bør tilbake i arbeid eller i samfunnet etter fødsel og at barnehagen bør benyttes. Derfor er det viktig at det bygges flere barnehageplasser, samtidig som kontantstøtten fjernes for å sikre en fortsatt høy andel barn i barnehagen.

AUF vil:

  • Avvikle kontantstøtten, og kanalisere frigjorte midler til å finansiere gratis kjernetid og lavere makspris i barnehage.