Kommunale boliger - AUF

Kommunale boliger

Trygge og anstendige boforhold formidlet gjennom kommunen er en hjørnestein i velferdssamfunnet. Det er avgjørende fordi mennesker som bor i kommunale boliger ofte er i en vanskelig livssituasjon, og en trygg bosituasjon vil være med på å gjøre livet bedre og mer stabilt.

 

Mange steder er det ikke nok kommunale boliger til å dekke det behovet. I tillegg er det store utfordringer med uverdige boforhold og mangel på oppgradering og vedlikehold. AUF mener alle kommuner skal stille med nok kommunale boliger som holder en fastsatt nasjonal standard. Kommunene må ikke bygge kommunale boliger for tett på hverandre, men bygge/kjøpe boliger spredt.

 

AUF vil:

  • Sikre barnefamilier kontinuitet i boforhold i kommunale boliger ved å ta vekk treårskontraktene
  • Ha familievennlige kommunale boliger som sikrer barn trygge og tilfredsstillende oppvekstsvilkår, barnefamilier skal ikke samles i samme boligkompleks som rusmisbrukere
  • At man i alle byer må tilrettelegge for husrom for husløse enten gjennom kommunale ordninger, eller gjennom frivillige organisasjoner. Dette skal tilbys uavhengig av hvor mange grader gradestokken viser

 

Bli medlem i AUF