Kollektivpriser

AUF vil ha billigere kollektivpriser for unge og studenter og innføre et nasjonalt ungdomskort til 200 kroner.

Bli medlem i AUF