Klimakvoter

Klimakvoter er et av de få internasjonale virkemidlene vi har for å senke klimagassutslipp. Det er derfor utrolig viktig at vi har gode systemer som sørger for at virkemiddelet blir mest mulig effektivt benyttet. Siden innføringen av klimakvoter i 2005 har systemer for klimakvoter vist seg å ha store mangler og lite effekt. I dag er det særlig to typer klimakvoter som er viktige for Norge, EUs ETS-kvoter og FNs CDM-kvoter, ingen av systemene fungerer optimalt og byr i praksis på store utfordringer.

Både ETS-kvotene og CDM-kvotene har hatt altfor lav pris og dermed ikke hatt den ønskede effekten som insentiv til å kutte i utslipp. AUF mener at handelen med ETS-kvoter kan fortsette men at prisen må økes. Ettersom CDM-kvoter har vært knyttet til juks og korrupsjon mener AUF at man skal avslutte handel med CDM-kvoter.

AUF vil:

  • At Norge skal bidra til kvoteprisen i EUs- kvotesystem utvikles slik at kvotesystemet bidrar til både utslippsreduksjoner og teknologiutvikling
  • At man skal avslutte handel med CDM-kvoter