Klimabudsjett

AUF mener vi ikke lenger bare kan bruke økonomi som en måleenhet for politikk – vi må også vurdere all vår politikk opp mot hva slags konsekvenser den kan ha for klimaet. Arbeiderpartiet er det første partiet på Stortinget som lagde sitt eget klima-utslippsbudsjett, og AUF vil at alle norske kommuner skal gjøre det samme.

AUF vil:

  • At Norge skal opprette et nasjonalt klimabudsjett- og regnskap som er oppe til behandling sammen med Statsbudsjettet hvert år
  • At alle kommuner skal ha et klimabudsjett og et klimaregnskap som er oppe til behandling hvert år
  • At alle kommuner skal beregne klima og miljøkonsekvenser av alle forslag til politisk behandling