Kjernekraft

Atomkraft er ikke en fornybar energikilde og avfallet etter kraftproduksjon vil være radioaktivt i svært lang tid. AUF vil at all kjernekraft skal erstattes med fornybar energi. Samtidig anerkjenner AUF at kjernekraft vil være en del av verdens energiproduksjon i en tid fremover. Mens det fortsatt foregår produksjon, må det være et mål at den produksjonen skal skje på en sikker måte. Thoriumkraftverk er sikrere enn tradisjonelle urankraftverk. Forskning på thoriumbasert kjernekraft bør fortsette gjennom forskningsmiljøene i Halden og på Kjeller. I tillegg må sikkerhetsrutiner og miljøfremmende teknologi implementeres i eksisterende kjernekraftverk.

AUF vil:

  • At Norge skal bidra til at kjernekraftverk drives på en sikker måte
  • Fortsette forskningen i Halden og på Kjeller, men ikke gi nye konsesjoner til nye forskningsmiljøer på kjernekraft
  • At det skal forskes mer på avfallshåndtering av atombrensel