Karbonfangst og -lagring (CCS) - AUF

Karbonfangst og -lagring (CCS)

Karbonfangst- og lagring (CCS) er en viktig del av å begrense utslippene til atmosfæren på veien mot fornybarsamfunnet. Denne teknologien gjør det mulig å kutte klimagassutslipp også innenfor sektorer der det i dag ikke finnes reelle alternativer til fossile brensler. CCS er et område der Norge har betydelige konkurransefortrinn fra petroleumsindustrien som gjør at dette kan bli ny næring i tida framover.

AUF vil:

  • Forske på ny karbonfangstteknologi
  • Bevilge midler til planleggingsperioden for Norcem, Yara og Klemetsrud
  • Utvikle CO2-lager og etablere finansieringsordning som for eksempel CO2-pant
  • Gi investeringsstøtte til første anlegg med CCS innen hver industrigren
  • Realisere en verdikjede for CO2-håndteringer med tre fullskala fangstanlegg innen 2022
  • Bidra med finansiering av drift av karbonfangst og lagringsanlegg for alle anlegg i perioden 2020-2025
Bli medlem i AUF