Kapitalflukt

Økt bistand til utviklingsland har lenge vært en av AUFs viktigste saker i kampen for en mer rettferdig verden. I en stadig mer globalisert verdensøkonomi er det nå minst like viktig å sørge for at de fattigste ikke tømmes for ressurser gjennom ulovlig kapitalflukt. I dag fører kapitalflukt til at fattige land mister over 1200 milliarder dollar hvert eneste år. Dette er over ti ganger så mye som verdens samlede bistand. Disse pengene burde gått til tilgang på rent vann, mat og vaksiner mot sykdommer rikere land ble kvitt i forrige århundre.

Skatteparadiser kjennetegnes av svært lav eller ingen skattlegging, omfattende hemmelighold og fravær av finansielle reguleringer. Dette er den perfekte oppskriften for å tiltrekke seg store formuer eierne ønsker å skjule for myndighetene, og offentligheten forøvrig, og er i så måte en katalysator for økende ulikhet. Når de med aller mest betaler lite til felleskassa må andre betale mye mer, internasjonalt skattejuks er derfor noe som angår oss alle. Likevel er det viktig å huske solidaritetsperspektivet, for selv om det er de største økonomiene som taper mest i absolutte tall, er det de fattigste som relativt sett betaler den høyeste prisen.