Jemen

Ifølge FN er Jemen nå verdens verste humanitære krise etter en langvarig konflikt som utviklet seg til en borgerkrig i 2015. Over 22 millioner mennesker trenger humanitær hjelp. Partene i krigen – Jemens regjering; koalisjonen ledet av Saudi-Arabia og De Forente Arabiske Emirater; og houthi-opprørerne, har alle gjort seg skyldig i grove brudd på humanitærretten. Norge har solgt både A- og B-materiell og flerbruksvarer til landene som deltar i den Saudi-ledede koalisjonen.

AUF mener derfor at Norge må:

  • Innføre full stans i all eksport av forsvarsmateriell, inkludert flerbruksvarer, til landene som deltar i den saudi-ledede koalisjonen
  • Innføre krav om sluttbrukererklæring for eksport til NATO-land, slik at en norsk eksportstans til landene i saudi-koalisjonen ikke undergraves av eventuell re-eksport via NATO-land
  • Granske det som allerede er eksportert, for å vite om norske varer har bidratt til brudd på humanitærretten
  • Støtte opp om FNs innsats for fredsforhandlinger