Klimaforhandlinger

Norge kan ikke løse verdens klimautfordringer alene, de kan bare løses internasjonalt ved at alle bidrar. Norge skal hjelpe og legge press på andre land for å nå klimamålene og Norge skal alltid legge til rette for gode internasjonale rammeverk og systemer som sørger for at alle er med i kampen for det fornybare verdenssamfunnet.

Parisavtalen markerte et stort steg i riktig retning i kampen for å løse klimakrisen. Avtalen konstaterer at vi ikke må gå over 2-grader oppvarming og burde sikte mot 1,5 grader. Det er likevel fremdeles en del utfordringer med avtalen. Mange land har vært ambisiøse med sine nasjonale mål, men man er fortsatt langt unna å begrense oppvarmingen til mellom 1,5 og 2 grader. Avtalen mangler sanksjoner mot land som ikke oppfyller målene sine. Mekanismer som skal hjelpe utviklingsland med å begrense utslipp, som klimafondet, er fortsatt ikke ferdig avklart. Norge har hatt en viktig rolle i forhandlinger om utslippskutt, og det er avgjørende at vi fortsetter å ha den samme aktive posisjonen framover. AUF mener at Norge må legge press på de største landene og EU for å gjøre krafttiltak for å nå fornybarsamfunnet.

AUF vil:

  • At Norge skal være en aktiv pådriver for reelt forpliktende mål om internasjonale kutt i klimautslippene
  • At Norge aktivt skal legger press på de landene som har store utslipp
  • At Norge må gå i bresjen og arbeide for at det internasjonale regelverket blir sterkere og med flere sanksjoner
  • At Norge må jobbe for å framskynde prosessen med FNs Klimafond