Internasjonal solidaritet

AUFs kamp for rettferdighet stopper ikke ved landegrensene. Vårt mål er en verden i velferd, fri for fattigdom og undertrykkelse. Det er en sammenheng mellom hva vi gjør her hjemme og våre visjoner om en rettferdig verden. Vi kan aldri akseptere en politikk her hjemme som bidrar til økte globale forskjeller. AUF ønsker utviklingsperspektiv også på vår nasjonale politikk.

Norge er et av verdens rikeste land. Det gjør at vi kan og bør gjøre mer for mennesker på flukt. AUF vil jobbe for en mer human og rettferdig asylpolitikk.

AUF har valgt å engasjere seg i den internasjonale arbeiderbevegelse. Kun sammen med våre kamerater i partier og fagbevegelse over hele verden kan vi nå våre mål om et mer bærekraftig og rettferdig samfunn.