Assistert befruktning

Samtidig som det i dag ikke er tillatt med eggdonasjon, er sæddonasjon lovlig i Norge. Å være sædgiver innebærer å gi sæd til en sædbank, og sæden vil bli brukt til å hjelpe ufrivillig barnløse. I 2015 vedtok et flertall i Bioteknologirådet at eggdonasjon og sæddonasjon skulle likebehandles ved at forbudet mot eggdonasjon skal oppheves. En slik opphevelse vil medføre likebehandling mellom par hvor mannen er infertil og par hvor kvinnen er infertil. For AUF er det essensielt at medisinske hensyn tas ved endring av slike reguleringer, og mener derfor det skal gis mer ressurser til forskning på eggdonasjon i Norge. Dersom kvinnen skal lagre ubefruktede egg, er det kun lov dersom hun skal gjennomgå en medisinsk behandling som gjør at hun kan få redusert fruktbarhet. AUF mener dagens praksis skal videreføres slik at kvinner ikke skal oppleve eksternt press, men at det skal åpnes for at kvinner med genetisk få eggceller også skal få muligheten til å langtidslagre ubefruktede egg.

AUF vil:

  • Likestille sæddonasjon og eggdonasjon, ved å tillate eggdonasjon i Norge
  • At det skal gis mer midler til forskning på eggdonasjon
  • At det skal åpnes for at kvinner med genetisk få eggceller eller av andre medisinske årsaker skal få muligheten til å lagre ubefruktede egg
  • At nødvendige opplysninger om egg- og sæddonorer skal lagres og frigis ved medisinsk behov
  • Barn som er født etter assistert befruktning ved hjelp av donoregg skal ved fylte 18 år ha rett til å få opplysninger om eggdonoren sin identitet