Inkludering - AUF

Inkludering

AUF mener at innvandring er grunnleggende bra for Norge. Dagens samfunn er et mangfoldig samfunn som skaper både utfordringer og goder. Vi har alltid vært en sterk forkjemper for god integrering – både de som kommer til Norge og de som er født her trenger å lære om hverandre, om ulike holdninger og verdier og om ulike tradisjoner og kulturer.

Vi vil ha et tolerant og flerkulturelt samfunn. Vi må sikre at mennesker med ulik etnisk bakgrunn ikke bli diskriminert eller generalisert – vi må bekjempe fordommer og rasisme i arbeidslivet, på skolen og i samfunnet ellers.

Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv, der det skal være plass til alle slags mennesker, også de med nedsatt funksjonsevne eller ulike handikap.

Bli medlem i AUF