Hevnporno

Overgrepsbilder, også omtalt som hevnporno, er å offentliggjøre eller dele private bilder og filmer av seksuell karakter av andre uten tillatelse. Det er en relativt ny form for kriminalitet, men som har eksplodert i omfang. Overgrepsbilder som enten er stjålet eller delt uten samtykke utgjør et digitalt overgrep, og etterforskning av slike bilder bør prioriteres av politiet. Alle politidistrikt bør ha ressurspersoner på digital etterforskning, slik at de har kapasitet og kompetanse til å etterforske og straffeforfølge de som stjeler, deler og viderebringer slike overgrepsbilder. AUF mener maksimumsstraffen for deling av overgrepsbilder i dag er for lav, og derfor ønsker vi å øke strafferammen.