Heroin inn i LAR

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er betegnelsen på substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet, og har vist seg å redusere narkotikaforbruket og dødeligheten og bidra til økt livskvalitet. Kapasiteten ved mange LAR-sentre er imidlertid sprengt, og ventetiden er lang. Vi vet at substitusjonsbehandling redder liv, og derfor må behandlingskapasiteten utvides og kommunene styrke sin oppfølging av pasienter i LAR.

Det bør også tilrettelegges for at behandling med andre opiater, blant annet heroin, kan inngå som en del av dagens LAR for brukere som ikke opplever effekt av de nåværende medikamentene i LAR. Behandlingen skal skje ved overvåket inntak under meget streng kontroll og medisinsk oppfølging.

AUF vil:

  • Ta i bruk flere stoffer og metoder i LAR, ut ifra hva som er medisinsk og helsemessig best for hver enkelt pasient