Helhetlig skoledag

Framtida krever allsidige mennesker med sammensatt kompetanse. Vårt svar på denne utfordringen er å gjøre skoledagen mer helhetlig, og vi vil dekke elevenes behov for aktivitet, kreativitet og næring. Hvordan vi oppnår en bedre skole handler om å sikre både faglig kvalitet og god tilrettelegging. Det er denne kombinasjonen som fører til opplagte elever og best læring.

 

Skolen skal være en levende arbeidsplass gjennom hele dagen. Det skal være en arena for aktivitet, forberedelser, selvstudium, læring, samarbeid og utvikling. Både elever og lærere skal bidra til at skolen blir givende og profesjonell, og dette skal danne grunnlag for å utvikle gleden ved å lære på den enkelte skole.

 

Ansvar for egen læring har lenge vært et viktig prinsipp i norsk skole. Dette har ført til at elevene har færre klare rammer og mindre oppfølging fra lærerne. Dessuten vil dette reprodusere sosiale forskjeller, da ansvaret for oppfølging i stor grad har blitt lagt til foreldrene. AUF mener det er skolens ansvar å utdanne barna, og gi alle barn like muligheter. Det er riktig å vende skolen bort fra tanken om ansvar for egen læring, og heller satse på tett oppfølging fra skolen.

 

AUF vil:

  • Sikre tett oppfølging gjennom en ressursnorm på skolenivå der hver skole ikke kan ha mer enn 15 elever per lærer på 1.–4. trinn og 20 elever per lærer på 5.–10. trinn
  • Etablere integrert studietid, altså tid til å gjøre lærergitte oppgaver, gjennom hele grunnskolen. Tida skal brukes til egenjobbing, med hjelp av lærere eller annet kompetent personale
  • Integrere fysisk aktivitet hver dag i skolen, fra 1. til 10. trinn, samt øke fokuset på fysisk aktivitet også i den videregående skolen. Dette skal komme i tillegg til ordinære gymtimer
  • Innføre et gratis og sunt måltid, i tillegg til frukt i grunnskolen
  • Ha en nasjonal norm for sunne skolekantiner på videregående skoler
  • At utfordringer tilknyttet psykisk helse, med spesielt fokus på kroppspress og spiseforstyrrelser skal være en del av kompetansemålene i fag som kroppsøving, naturfag og samfunnsfag
  • Styrke svømmeopplæringa i skolen, og at reglene om obligatorisk deltakelse håndheves sterkere