Gruvedumping

Presset på norske mineralressurser har økt de siste årene, og flere selskaper ønsker tilgang til norske mineralforekomster. AUF er ikke mot gruvedrift i seg selv, men mener det må settes strengere krav om alternativ avfallshåndtering og kjemikaliebruk i næringen.

AUF vil:

  • Forby deponi av avfall fra gruvedrift i fjorder og innsjøer
  • Si nei til gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjorden