Grønt batteri

Mange land i Europa legger nå om sine energisystemer for å kutte i klimagassutslipp og i størst mulig grad være selvforsynte med fornybar energi. Omleggingen gjør at deres importbehov energi vil endres. Fra å importere mye fossil energi vil Europa fremover ha behov for kraft i perioder uten sol og vind. Siden Norge har mye vannkraft som kan tas ut når det er behov gir dette Norge en sjanse til å vokse som leverandør av fornybar energi. Dette er en mulighet Norge må gripe før det er for sent.

 

Et bedre integrert linjenett med Europa kan gi Norge mulighet til å produsere mer i perioder  hvor det er behov for det, og importere mer kraft når Europa har overskudd i sine markeder, og på den måten fungere som et batteri. AUF mener den norske kraften som eksporteres ikke skal komme i tillegg til kraft fra kull, gass og atomkraftverk, men som en erstatning for disse. Den grønne energien skal ikke komme på toppen av den fossile energien, men erstatte den. Det er ikke ønskelig å øke energiproduksjonen, men å gjøre den grønnere, ved å produsere den av fornybare kraftkilder.

 

AUF mener at man skal satse på ENØK i Norge som et klimatiltak. Klarer man å effektivisere bruken av elektrisk strøm kan også dette overskuddet selges til utlandet. Siden Norges elektrisitetsproduksjon i stor grad består av vannkraft, er dette et godt alternativ til elektrisitet fra kull- og atomkraftverk.

 

Vedtatt i AUFs Klima- og miljøprogram, landsmøtet 2014