Grønne sertifikater

Norge har sammen med Sverige opprettet et el-sertifikatmarked. Målet er å bygge ut elektrisitetsproduksjonen fra fornybare kilder tilsvarende 26,4 TWh i 2020. 26,4 TWh tilsvarer mer en halvparten av det årlige forbruket til norske husholdninger. AUF mener dette er en god ordning og at den bør utvides i fremtiden med flere sertifikater, også etter at prosjektet er ferdig i 2020.

 

Sertifikatsystemet i Norge og Sverige er teknologinøytralt. Alle prosjekter får like mye støtte, uavhengig av hvilken teknologi de bruker. Dermed vil det først og fremst satses på de teknologiene som allerede er billig i Norge. AUF synes det er uheldig at Norge da vil bygge ut ressursene sine sekvensielt, siden for eksempel vind- og bølgeenergi er dyre å bygge ut. Dette er en av grunnene til at de fleste prosjektene er planlagt gjennomført i Sverige, hvor utbygging generelt er billigere. For Norge betyr dette at man ikke får utviklet grønne arbeidsplasser og grønn industrikompetanse, og at man taper i den internasjonale konkurransen om å tiltrekke seg investeringer. Derfor mener AUF at flere av utbyggingene må gjøres i Norge. Økt støtte og tilrettelegging for produksjon av fornybar energi er viktig for å realisere dette.

 

Vedtatt i AUFs Klima- og miljøprogram, landsmøtet 2014