Grønne byer og lokalsamfunn - AUF

Grønne byer og lokalsamfunn

Norge består av mange små lokalsamfunn og større og mindre byer. For å få grønne lokalsamfunn er det viktig at alle rollene i lokalsamfunnet er med, både frivilligheten, næringslivet og det offentlige. AUF vil belønne de som kutter i sine klimautslipp og omstiller. Norske storbyer har mulighet til å bli helt utslippsfrie og kan lede an nasjonalt og internasjonalt på vei mot fornybarsamfunnet. I fremtidens storbyer er menneskene i sentrum, ikke bilene. Byggene produserer egen energi, det er satt av plass til grønne lunger og urban matproduksjon, og havnene er ledende på grønn maritim teknologi.

AUF vil:

 • Ha et eget klimaomstillingsprogram for små og mellomstore lokalsamfunn
 • Ha belønningsordninger for hjørnestensbedrifter i små lokalsamfunn som omstiller og kutter i utslipp
 • Doble antall mil med gang- og sykkelvei som bygges i året
 • At alle kommuner skal ha tilgang på en klimarådgiver
 • Gi utviklingsmidler til grønne innovasjonsprosjekter
 • At alle nye tjenestebiler kommuner går til anskaffelse av skal være fossilfrie eller nullutslippskjøretøy
 • At kommuner skal være tilknyttet et ombrukssenter
 • At kommunene skal legge til rette for å låne ut flere produkter enn bøker, gjennom frivillighetssentraler og lignende
 • At alle større byer skal ha bysykler
 • Ha bilfrie sentrum i de største byene innen 2025
 • At alle nye bygg bygges etter de mest ambisiøse miljøkravene
 • Bygge ut fjernvarmeanlegg i alle store byer
 • Gjennomføre et stort prosjekt med urbant landbruk i de største byene
 • Ha panteringer på alle kommunale avfallsbeholdere
 • Innføre regionale planleggingsråd som skal koordinere samfunns- og transportutvikling der hele transportkjeden ses i sammenheng
 • Gi støtte til utvikling av et ”last-mile”-transporttilbud mellom reisendes start-eller sluttdestinasjon og der foretrukne kollektivtilbud begynner
 • Tilrettelegge for at industri- og lagerbygninger skal benytte solcelleløsninger på takene
Bli medlem i AUF