GMO

Genmodifisert matproduksjon er en metode for å dyrke mer mat på mindre tid. Med genmodifisering kan man produsere nok mat og samtidig begrense for eksempel areal- og vannforbruk. Samtidig kan GMO utgjøre en fare i form av uforventede konsekvenser i møte med naturen. AUF mener at vi må støtte opp om teknologi som kan føre til et mer effektivt og bærekraftig landbruk. Føre var-prinsippet ligger til grunn.

AUF mener:

  • At det skal forskes videre på genmodifisert mat
  • At reglene for GMO endres i tråd med bioteknologinemdas anbefaling