FNs grønne fond

På FNs klimatoppmøte i Cancun i 2010 ble FNs «grønne fond» opprettet for å finansiere klimatiltak, både utslippsreduksjoner og tilpasning til klimaendringer, i fattige land. Fondet skal romme mye av de 100 milliarder dollar som FN har sagt må mobiliseres årlig etter 2020 til klimatiltak i fattige land. Fondet er i nærheten av å kanalisere de nødvendige midler. Norge bør bruke vår internasjonale stemme til å legge press på andre land. AUF mener at også privat sektor skal bidra til det grønne fondet. Dette gjelder spesielt oljeselskaper og andre selskaper som driver med fossil energi. Dette er kapitalsterke selskaper som har oppnådd dette ved å ha store klimagassutslipp. AUF mener norske oljeselskaper skal gå foran og gi minst 10 % av overskuddet direkte inn i det grønne fondet.

 

Vedtatt i AUFs Klima- og miljøprogram, landsmøtet 2014