FN

AUF mener FNs generalforsamling må gis styrket makt og innflytelse. Generalforsamlinga skal ha makt til å utarbeide et globalt lovverk og utnevne FNs generalsekretær. AUF mener FN er en unik møteplass og mener generalforsamlingen fortsatt skal sammensettes under prinsippet «et land – en stemme». FNs sikkerhetsråd må reformeres. Dagens sammensetting er ikke demokratisk eller representativ. AUF mener det må etableres en modell som sikrer alle regionene innflytelse og representasjon. AUF vil styrke utviklingslandenes representasjon i FNs sikkerhetsråd. AUF mener at dagens vetorett må reformeres.

AUF vil:

  • at FN gjennogår omfattende reformer som sikrer organisasjonens legitimitet og lederrolle i det globale demokratiet.
  • at sikkerhetsrådet gjennomgår en reform slik at sammensetningen i større grad blir mer representativ, og at dagens vetorett reformeres.
  • at kommisjoner som gransker brudd på folkeretten og internasjonale konvensjoner, skal være uavhengige.

Vil du lese mer om AUFs politikk på FN, kan du finne dette på side 15 i AUFs Internasjonale Program, vedtatt på landsmøtet i 2016.