Feministisk skattesystem - AUF

Feministisk skattesystem

AUF ønsker å arbeide for bedre skattesystemer og institusjoner i verden, blant annet gjennom prosjekter som Skatt for utvikling. I slikt arbeid er det viktig at også kvinne- og likestillingsperspektivet blir ivaretatt. Måten skattesystemer innrettes på har betydning for likestillingen. Kvinner bruker ofte en større andel av sin inntekt på mat, velferdstilbud og essensielle forbruksvarer, mens menn er overrepresentert blant eierne av selskaper, eiendom og andre verdier. Skattlegging av forbruk og inntekt istedenfor å skatte selskaper, eiendom og andre verdier vil derfor ramme kvinner i større grad enn menn. I land der familien blir skattet samlet kommer ofte kvinnen dårligst ut. Kvinners inntekt kan bli regnet som en tilleggsinntekt og beskattes ofte hardere enn mannens inntekt. Dette har stor betydning for kvinners økonomiske selvstendighet.

AUF mener:

  • At Norge, i alle land der man driver Skatt for utvikling eller lignende prosjekter, skal etablere evalueringsprosedyrer (“gender impact assessments”) for de nasjonale skattesystemene for å systematisk kartlegge hvordan skattesystemet slår ut på likestillingen
  • At Norge skal være en pådriver for å forbedre innsamlingen og presentasjonen av data om hvordan skattesystemer og skadelig kapitalflukt virker inn på kvinners rettigheter
Bli medlem i AUF