Europeisk flyktningpolitikk

Den seneste tiden har migrasjonen til Europa vist at behovet for et felles europeisk mottakssystem er stort. Gjennom Dublin-samarbeidet skal europeiske land sammen avløse hverandre for å lettere kunne ta imot og bosette mennesker som trenger asyl. Dublin-samarbeidet har imidlertid vist seg å fungere dårlig under press. Dublin-landene har likevel både den politiske og økonomiske kapasiteten som trengs for å kunne bosette og integrere mennesker på flukt på en god måte.

Dublin II-forordningen slår fast at man bare kan søke asyl i det første landet man ankommer. Dette betyr i praksis at de aller fleste asylsøkere kun har rett til å søke asyl i landene ved Schengens yttergrenser – spesielt Italia, Hellas og Spania. Dette er både urettferdig og usolidarisk. De mest pressede landene har nå sluttet å registrere asylsøkere, og de aller fleste reiser nå videre til andre land. Det viser tydelig at Dublin-forordningene ikke fungerer etter hensikten, og at dagens regelverk ikke fungerer for samtidens flyktningsituasjon.

Derfor mener AUF at:

  • Norge skal trekke seg ut av Dublin-forordningene, og ta initiativ til forhandlinger om en ny avtale for grensesamarbeid i Europa og et felles kvotesystem for flyktninger.
  • Det skal være mulig for mennesker på flukt å søke om asyl ved ambassader og utestasjoner som ligger nær landet de flykter fra.
  • Det skal bli lettere å få familiegjenforening, opphold gjennom humanitære adgangsprogram eller å få studieopphold.
  • Norge skal si nei til EU-direktivet som pålegger flyselskap eller skip som frakter passasjerer uten nødvendig dokumentasjon å betale returkostnadene, og at EU går bort fra dette direktivet.
  • Norske myndigheter må utarbeide en liste over land i Schengensamarbeidet som ikke har prosedyrer som kan garantere for nødvendig rettssikkerhet og som ikke behandler asylsøkere i tråd med menneskerettigheten.
  • Norge må øremerke bidrag til Schengen-samarbeidet til styrking av mottakerapparatet til de landene som mottar flest asylsøkere.
  • Norge ikke skal sende styrker til EUs felles grensevaktsstyrke dersom det er ment for å begrense eller avgrense folk fra å sikre seg lovlig reise til Europa.

Vil du lese mer om AUFs politikk på europeisk flyktningpolitikk, kan du finne dette på side 38 i AUFs internasjonale program, vedtatt på landsmøtet i 2016.