EU - AUF

EU

AUF mener at de største utfordringene løses best gjennom samarbeid på tvers av landegrenser. Globale utfordringer som klimakrisa, økende migrasjon og globalisering vil øke behovet for samarbeid og felles løsninger på tvers av landegrenser.

AUF mener det er mulig å sikre tett samarbeid og større tilhørighet til vårt felles kontinent gjennom EØS-avtalen. Samarbeidsavtaler som inkluderer flere land enn bare EU-land kan bli viktigere fremover, og AUF mener det må debatteres rundt andre måter å binde oss sammen med resten av kontinentet på.

Det europeiske samarbeidet forplikter europeiske land til mer solidaritet på tvers av landegrenser. AUF mener at de store oppgavene løses best i fellesskap – også på europeisk nivå, og at Norge må delta i utviklingen av fremtidens Europa uavhengig av norsk medlemskap. Det vil være viktig for Norge å opprettholde gode relasjoner med våre naboland i Europa, for å utvikle felleseuropeiske løsninger på de utfordringene vi som verdensdel står ovenfor sammen.

AUF mener at Norge allerede har en tett tilknytning til Europa og samarbeider med EU gjennom EØS og andre avtaleverk. AUF mener at visjonen om et solidarisk og samlet Europa ikke er realiteten ved dagens institusjoner og den europeiske union.

AUF vil:

  • At Norge skal fortsette å stå utenfor den Europeiske Union
Bli medlem i AUF