Enslige mindreårige asylsøkere

AUF mener saksbehandlingen for enslige mindreårige asylsøkere må prioriteres, slik at minst mulig av barndommen tilbringes på mottak. God barnefaglig oppfølging er viktig på mottakene.

Hver uke forsvinner det i gjennomsnitt ett barn fra norske asylmottak som ikke kommer til rette igjen. Dette er en uholdbar situasjon. Å gi barnevernet ansvar for alle enslige mindreårige asylsøkere er et tiltak mot forsvinninger. I tillegg må arbeidet for de barna som er forsvunnet intensiveres og forbedres.

AUF vil:

  • At barnevernet, gjennom barnevernlovens kapittel 5A, skal få direkte omsorgsansvar for alle enslige asylsøkende barn som kommer til Norge, også de mellom 15 og 18 år