Elektrifisering

AUF vil kreve elektrifisering av alle nye felt og felt som har en levetid på mer enn 10 år. Selskapene har selv ansvar for at det gjennomføres.Stor nok kapasitet på kraft fra land, eller en tilknyttet offshore vindkraftpark er avgjørende. Gassen som brukes i de ineffektive gassturbinene kan dermed selges i stedet. Et virkemiddel for å nå høyere andel elektrifisering, også på eksisterende felt, er doblet CO2-avgift.