Ekstremisme og radikalisering

AUF vil alltid kjempe for en fredelig verden fri fra undertrykkelse, forfølgelse og krig. Vi ser med stor bekymring på den voksende høyrepopulismen i Europa. Høyrepopulistiske og innvandringsfiendtlige politikere skaper i stadig større grad fiendebilder av innvandrere, jøder og muslimer. AUF er svært kritisk til at personer og organisasjoner som sprer frykt og hat mot minoriteter, kvinner og sosialdemokrater mottar finansiering over det norske statsbudsjettet, og vil fjerne bidrag til organisasjoner som aktivt fremmer skiller mellom folk. Vi må ha sterkere vern av spesielt utsatte grupper og straffeforfølge personer som sprer trusler på internett. Som et ledd i kampen mot den gryende høyreekstremismen må samfunnet beskytte grupper som mottar hets og trusler fra ytterliggående grupper. Vi trenger et forbud mot demonstrasjoner i regi av voldelige organisasjoner. AUF setter minoritetspersoners og andre særlig utsatte gruppers frihet fra hets foran ekstremistiske gruppers rett til å spre hat og frykt i befolkningen.

AUF vil:

  • Frata statsstøtten fra organisasjoner som Human Rights Service og andre organisasjoner som aktivt fremmer diskriminering
  • At fornektelse av handlinger som er ansett av en internasjonal rett som folkemord omfattes av straffelovens paragraf for hatkriminalitet
  • Kriminalisere kjøp, salg og bruk av diskriminerende og hatefulle symboler og gjenstander
  • Jobbe hardere for å straffeforfølge personer som ytrer politiske hatytringer på internett
  • Sørge for at terrorangrepet 22. juli og høyreekstremisme som politisk strømning blir viet en betydelig del i pensum i samfunnsfagene i grunnskolen og videregående opplæring