Eiendomsskatt

AUF mener at alle kommuner skal pålegges å innføre eiendomsskatt. Inntektene fra dette skal kommunen selv få beholde. Det settes nasjonale maksgrenser for bunnfradrag og minstegrenser for promillesatsen. Utover dette kan kommunene bestemme regelverket selv

Vi mener maksgrensen for eiendomsskattesatsen bør økes fra 7 til 9 promille