Eggdonasjon

AUF ønsker en likebehandling av infertile par slik at flest mulig av de som ønsker det, skal få muligheten til å få barn. Eggdonasjon innebærer befruktning utenfor kroppen ved hjelp av eggceller fra en eggdonor. Den befruktede eggcellen innsettes i kvinnen som mottar eggdonasjonen, før kvinnen selv bærer frem det befruktede egget gjennom svangerskapet. I 2015 vedtok et flertall i Bioteknologirådet at eggdonasjon og sæddonasjon skulle likebehandles ved at forbudet mot eggdonasjon oppheves. En opphevelse vil medføre likebehandling mellom infertile par. AUF ønsker derfor at eggdonasjon og sæddonasjon skal likestilles ved at eggdonasjon tillates.

AUF vil:

  • Likestille sæddonasjon og eggdonasjon, ved å tillate eggdonasjon i Norge
  • Barn som er født etter assistert befruktning ved hjelp av donoregg skal ved fylte 18 år ha rett til å få opplysninger om eggdonorens identitet
  • At det skal gis mer ressurser til forskning på eggdonasjon
  • At det skal åpnes for at kvinner med genetisk få eggceller eller av andre medisinske årsaker skal få muligheten til å lagre ubefruktede egg
  • At nødvendige opplysninger om egg- og sæddonorer skal lagres og frigis ved medisinsk behov