Egenandeler i helsevesenet

AUF mener at det offentlige helsevesenet skal være tilgjengelig for alle uavhengig av betalingsevne. I dag driftes det norske helsevesenet gjennom skatt og mindre egenandeler. Egenandelen skal aldri være til hinder for nødvendige helsetjenester, og derfor må denne holdes lav. Noen grupper skal også være fritatt for egenandeler.

 

I dag er man helsemessig myndig ved fylt seksten år og dette gir rettigheter og plikter. Man vil ved denne helsemessige myndighetsalderen selv kunne bestemme over egen helse, med noen få unntak. Denne myndighetsalderen er god, men byr på noen utfordringer. For at en sekstenåring skal ha fullstendig helsemessig myndighet må man fjerne egenandelene fram til myndighetsalderen, slik at en sekstenåring kan kunne gå til legen uten at det er nødvendig med finansiering fra foreldrene.

 

AUF vil:

  • Sikre et helsevesen for alle ved å ha lave egenandeler og at nivået for frikort bevares
  • At alle under 18 år skal være fritatt fra å betale egenandeler i helsevesenet
  • At behandling i offentlig psykisk helsevern skal være uten egenandel for unge opp til 25 år