Borteboerstipend

I de mest grisgrendte områdene i landet må elever ofte reise langt for å komme seg til skolen. Det er en rekke utfordringer ungdom som flytter hjemmefra i tidlig alder møter. Blant annet dårlig økonomi. For å imøtegå noen av disse utfordringene, mener AUF at borteboerstipendet må styrkes for ungdomsskole- og videregående elever som bor langt hjemmefra.

AUF mener:

  • At grensen for å motta borteboerstipendet reduseres fra 3 til 2 timer reisevei per dag
  • Borteboerstipendet skal økes til 70% av grunnbeløpet i folketrygden