Bompenger - AUF

Bompenger

Norge er et langstrakt land der mange er avhengig av bil for å få hverdagen sin til å gå opp. Samtidig er det et behov for å redusere personbiltrafikken, spesielt i og rundt de største byene i landet vårt, men også generelt for å få ned utslippene.

AUF mener bompenger er et av virkemidlene for å begrense personbiltrafikk og at det er forurenser som skal betale. I et fordelingsperspektiv bør man se på andre utjevnende tiltak, som skattepolitikk, utdanning, flere i arbeid og små forskjeller mellom folk. Klimakrisa er verdens største forskjellskrise – det er de med minst ressurser som taper på vårt forbruk og våre utslipp. Derfor må vi gjøre det vi kan for å få ned utslippene i Norge.

AUF mener:

  • Bompenger er et av virkemidlene som må til for å begrense personbiltrafikk.
  • At man må se på dagens bompengefinansieringsordning og vurdere andre modeller som f.eks. veiprising. En slik modell må ta innover seg store regionale avstander. Det bør samtidig åpnes for å beholde noen begrensninger på innkjøring til og fra enkelte områder
Bli medlem i AUF