Bioøkonomi

I overgangen til sirkulærøkonomien er det viktig å finne alternativer på de områdene hvor vi har gjort oss avhengige av fossilt råstoff. Bioøkonomien bygger på at det finnes biologiske materialer som er fornybare som kan brukes til å lage produkter som i dag lages av fossile ressurser. Bruk av biomasse kan erstatte fossile materialer som drivstoff, plast og byggematerialer med et fornybart alternativ.

Bioøkonomi er en av løsningene på hvordan vi skal redusere etterspørselen etter olje og gass, rett og slett fordi de fleste petroleumsbaserte produkter kan erstattes med produkter basert på naturlige råvarer.

Så lenge uttaket av biomassen ikke har irreversible konsekvenser for naturen eller det biologiske mangfoldet, vil AUF at det skal produseres varer laget av biologiske materialer. Avfallssektoren kan vokse hvis Norge satser på bioøkonomi. Det betyr for eksempel at matavfall kan omdannes til biogass for busser og gjødsel i landbruket fremfor dumping som medfører økte klimagassutslipp.

AUF vil:

  • Ha større produksjon av norske proteiner til erstatning for soya med belgvekster som erter og åkerbønner, oljevekster som rybs og raps og produksjon av karbohydrater fra trær
  • Øke forskningen på bioplast og bioenergi
  • At viktige selskaper innenfor infrastruktur og energi skal være statlig eid
  • Alle kommuner skal ha en handlingsplan med nullvisjon for kasting av mat
  • Øke FoU-innsats på småskala biogassløsninger